ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8:00 ME 21:00

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΡΙΤΣΑ

ΤΗΛ: 22941 54097 - 6932 983876

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ