ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8:00 ME 21:00

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΑΒΗΣ 4

ΤΗΛ:  6932 983876