ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ