ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΒΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

WIFI ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ