ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8:00 ME 21:00

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ                                                                                                ΤΗΛ:6932 983876