ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΙΛΑΡ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

ΤΗΛ: 22941 54097 - 6932 983876