ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

1919 KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 ΕΩΣ 8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 1+Ν

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 30€

1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- 13x13cm- 114€  ΣΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 13×15,3cm - 152€ ΣΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-  13×31,8cm - 258€ ΣΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 13×31,8cm - 378€ ΣΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

112,00 €