ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

5656 ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Airbnb

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Airbhd 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ0,00 €