6565 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 60 ΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

95,00 €