ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

801EL30 WIFI & RF ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

WIFI & RF ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

WIFI KAI RF ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ON/ΟFF 

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

ΜΟΝΟΣ 85€

ΔΙΠΛΟΣ 105€

ΦΟΡΤΙΟ 600W

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

85,00 €