ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 21:00

SEL172

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

17W - 3.000LM - 190€

24W - 4.100LM - 138€

30W - 5.200LM - 146€

36W - 5.900LM - 150€

42W - 5.200LM - 155€

49W - 7.600LM - 160€

119,00 €